Autumn leaves...

Клен

Клен

Парк Алексина

Парк Алексина

Парк Алексина